Quadern de repertori per a Sac i Tamborino".
109 partitures de peces de repertori per a sac de gemecs i flabiol i tamborino amb explicacions de procedència i us.
Conté 2 CD amb tot el repertori enregistrat.